Me

Meierovics, Zigfrīds Anna (Latvijas pirmais ārlietu ministrs)
Meinards
(
pirmais zināmais katoļu misionārs un bīskaps Livonijā)
Melīns, Ludvigs Augusts
(vācbaltiešu kartogrāfs, politiķis)

Mežakaķi (SS mednieku savienība - Austrumzeme)


 

 

 

HISTORIA.LV