Melīns, Ludvigs Augusts (23.01.1754.-12.03.1835.)

- vācbaltiešu kartogrāfs, politiķis
____________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvju enciklopēdija 1962-1982. 3.sējums, 72.-73.lpp.

 

 

 

HISTORIA.LV