Leales bīskapija

- literatūrā arī Igaunijas bīskapija

- latīņu valodā: episcopatus Lealensis

- Livonijas bīskapija
_________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latviešu konversācijas vārdnīca. 12.sējums, 22698.-22699.sleja.

Dokumenti

HISTORIA.LV