Dokumenti pie šķirkļa Leales bīskapija

22.07.1224. Rīgas bīskaps Alberts ieceļ savu brāli Hermani par Leales bīskapu. (dokumenta teksts latīņu valodā).

23.07.1224. Leales bīskaps Hermanis nodod trešdaļu savas bīskapijas teritorijas Zobenbrāļu ordenim. (dokumenta teksts latīņu valodā)

 

 

HISTORIA.LV