Idumeja

- latīniski: Ydumea

- viens no Indriķa hronikā pieminētajiem novadiem tagadējā Latvijas teritorijā
__________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvijas padomju enciklopēdija. 4.sējums, 166.lpp.

 

HISTORIA.LV