Id

Idrisī (arābu ģeogrāfs)
Idumeja
[viens no Indriķa hronikā pieminētajiem novadiem tagadējā Latvijas teritorijā]

 

 

 

HISTORIA.LV