Folkvīns (?-22.09.1236.)

- vidus augšvācu valodā: Volkewîn, Volkwîn

- latīņu valodā: Wolquinus, Volquinus

- Hesenes sakšu augstmanis, otrais Zobenbrāļu ordeņa mestrs [1209-22.09.1236.]
____________________________________________________________________

Folkvīns (Volkewîn, Volkwîn) – Zobenbrāļu ordeņa mestrs (1209.–1236.), dzimis Naumburgā Vācijā, 25 km uz rietumiem no Kaseles (Hesenes zemes ziemeļdaļā). Viņa tēvam – Naumburgas grāfam – bijušas lēņa attiecības ar Tīringenes landgrāfiem un Ķelnes arhibīskapiem. Būdams ordeņmestrs, Folkvīns ir vadījis apvienoto krustnešu karaspēku, piedalīdamies ap 20 militārās operācijās pret Austrumbaltijas iedzīvotājiem (Benninghoven 1965, 98–104, 424–428; Fenske, Militzer 1993, 462). Zobenbrāļu ordeņa interesēm saduroties ar bīskapa vai pāvesta centieniem, vienmēr bijis aktīvs ordeņa politikas īstenotājs. Kritis Saules kaujā 1236.gada 22.septembrī.

Rīga © 1998. Ēvalds Mugurēvičs

Pārpublicēts no: Mugurēvičs, Ē. Komentāri.< Grāmatā: Atskaņu hronika.  Rīga: Zinātne, 1998. 5.-33., 303.- 357. lpp. > 54. piezīme, 313.lpp.

Literatūra:

Benninghoven Friedrich. Der Orden der Schwertbrüder. Köln; Graz: Böhlau, 1965. 525 S., 16 Karten.> S. 98–104, 424–428.

Fenske L., Militzer K. Ritterbrüder in livländischen Zweig Deutschen Ordens. Köln; Weimar; Wien, 1993. 956 S.> S. 462.

Mugurēvičs, Ē. Priekšvārds. Komentāri.< Grāmatā: Indriķa hronika.  Rīga: Zinātne, 1993. 7.-32.,  333.-416. lpp.

Mugurēvičs, Ē. Priekšvārds. Komentāri. < Grāmatā: Atskaņu hronika.  Rīga: Zinātne, 1998. 5.-33., 303.- 357. lpp.

Avoti:

Indriķa hronika. No latīņu valodas tulkojis Ā. Feldhūns; Ē. Mugurēviča priekšvārds un komentāri. Rīga: Zinātne, 1993. 453 lpp.

Atskaņu hronika. No vidusaugšvācu valodas atdzejojis V.Bisenieks; Ē. Mugurēviča priekšvārds; Ē.Mugurēviča, K.Kļaviņa komentāri. Rīga: Zinātne, 1997. 389 lpp.

Ливонская хроника Германа Вартберга. Сборник статей и материалов по истории Балтийского края. Перевод Чешихина-Ветринского Е.В. Рига, 1879. Т. 2. ст. 85-155.

Dokumenti

Ievietots: 27.03.2002.

HISTORIA.LV