Do

Domēņu valde (iestāde valsts zemes īpašumu pārvaldīšanai)
Dominikāņi
(katoļu mūku otrdenis)
Domkapituls
(augstāko baznīckungu kolēģija pie bīskapa vai arhibīskapa)

Domskolas
(mācību iestāde viduslaikos)

 

 

HISTORIA.LV