Domēņu valde

- iestāde valsts zemes īpašumu pārvaldīšanai
____________________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvju enciklopēdija. 1.sējums, 505.lpp.

 

 

HISTORIA.LV