Dokumenti pie šķirkļa Demokrātiskais bloks

19.10.1918. Demokrātiskā bloka pārstāvju iesniegums Vācijas reihskancleram Bādenes pricim Maksim. (dokumenta tulkojums no vācu valodas latviešu valodā)

09.12.1918. Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes ārlietu nodaļas vadītāja vietnieka Arveda Berga vēstule Zigfrīdam Meierovicam par Nacionālās padomes un Tautas padomes attiecībām

 

 

 

 

HISTORIA.LV