Ča

 

Čakste, Jānis (Latvijas Valsts prezidents)
Čakste, Konstantīns
(Latvijas Centrālās Padomes priekšsēdētājs)

 

 

 

 

HISTORIA.LV