SENKRIEVU RAKSTU AVOTI

Повесть временных лет (Pagājušo gadu vēsture)

Fragmentu, kas attiecināmi uz tagadējo Latvijas teritoriju apdzīvojušām ciltīm tulkojums krievu valodā - Повесть временных лет. Перевод с древнеруского Лихачев, Д.С., Романов Б.А. Том 1-2. Москва-Ленинград: Издательство Академии Наук СССР, 1950. 405 ст; 556 ст.

Hronikas tulkojuma krievu valodā pilns teksts publicēts interneta resursā  ОТ РУСИ ДРЕВНЕЙ ДО ИМПЕРИИ РОССИЙСКОЙ (http://rus-hist.on.ufanet.ru/index.htmlПовесть Временных лет, Pēc Ļihačova D.S. tulkojuma izdevumā: Великое наследие: классические произведения литературы Древней Руси. Москва: Современник, 1980.

Skatīt arī šķirkli - Pagājušo gadu vēsture 

HISTORIA.LV