SĀGAS

Egila sāgas

Egila sāgu teksta pilns tulkojums krievu valodā

Egila sāgu XLVI nodaļas, kas stāsta par vikingu sirojumu uz Kursu ap 925.gadu:

tulkojums latviešu valodā - Dunsdorfs, E. Senie stāsti: Latvijas vēstures lasāmgrāmata. Melburna: Austrālijas Latvietis, 1955., 18.-21.lpp.

tulkojums krievu valodā

Skatīt arī šķirkli Egila sāgas

Heimskringla (Pasaules loks)

Heimskringlas teksta pilns tulkojums krievu valodā

Heimskringla's sāgas par Olavu Svēto LXXX nodaļa par sirojumiem Baltijā, tajā skaitā, Kursā
        (tulkojums krievu valodā)

Skatīt arī šķirkli Heimskringla

HISTORIA.LV