VĒSTURISKĀ PUBLICISTIKA

Kļaviņš, K. Baltijas vāciešu un latviešu kopīgā pagātne. Diena. 2003. 19.martā, 15.lpp.

Šnē, A. Senlatvijas valstiskums: vai viens no mītiem? Diena. 2003. 9.februārī, 12.lpp.

 

 

 

HISTORIA.LV