Viļņa Pāvulāna publikācijas HISTORIA.LV

Pāvulāne, V., Pāvulāns, V. Bīskaps Alberts un Baltija. Kultūras Fonda Avīze. Nr.9, 1991.gada maijs, 10.-11.lpp.

 

 

 

 

 

HISTORIA.LV