Valda Klišāna publikācijas HISTORIA.LV

Klišāns, V. Livonija XIII ­ XVI gs. Rīga: Mācību apgāds, 1996. 82 lpp.

 

 

 

 

 

HISTORIA.LV