Alda Bergamaņa publikācijas HISTORIA.LV

Bergmanis, A. Jauni fakti par Abrenes pievienošanu. Diena. 1994. 17.janvārī, 4.-5.lpp.

 

 

 

 

HISTORIA.LV