1942

- februārī savu darbību Latvijas teritorijā pagrīdē atjauno LSDSP.

07.03.1942. - Vācijas Austrumu lietu ministra Alfrēda Rozenberga izdod direktīvu par Pašpārvaldi Latvijā.

14.11.1942. - vācu drošības iestādes veic plašus Latviešu nacionālistu savienības locekļu un tās izdotā nelegālā laikraksta Tautas Balss redakcijas līdzstrādnieku arestus.

 

 

 

HISTORIA.LV