1253

- Licelburgas Heinrihs slēdz līgumu ar Livonijas ordeni par Kurzemes sadalīšanu.

 

 

 

 

 

HISTORIA.LV