1242

- kurši nogalina Kurzemes bīskapu Engelbertu.

19.04.1242. - pāvesta legāts Modenas Vilhelms atņem Livonijas kara lietu vadību Rīgas bīskapam un nodod ordeņa mestram.

 

 

 

HISTORIA.LV