1202

- Livonijas bīskapa Alberta palīgs Teodorihs dibina garīgu bruņinieku ordeni - Kristus bruņinieku brāļus, ko vēlāk pazīst ar Zobenbrāļu ordeņa nosaukumu.

 

 

 

 

HISTORIA.LV