Dokumenti pie šķirkļa Satversme

13.03./03.04.1948. Piecu Latvijas Senāta senatoru atzinums par Latvijas Satversmes spēkā esamību un Saeimas pilnvarām okupācijas apstākļos.

 

 

 

 

 

HISTORIA.LV