Rīgas Avīze, 1902-15 Rīgā, politisks un literārs dienas laikraksts Fr.Veinberga apgādā un redakcijā. Sākumā mēreni liberāls, kopš 1903 arvien asāk apkaŗoja jauno strāvu, bet pēc 1905 pilnīgi reakcionārs un opozicijā pret visu pārējo latv. presi.

Latvju enciklopēdija. 3.sējums, 2154.-2159.lpp.

Ievietots: 21.11.2002.

 

 

HISTORIA.LV