Reformācija
____________________________________________________________________

Avoti:

Tolgsdorfs, E. Rīgas Svētā Benedikta Jaunavu Klosteŗa brīnumaini uzglabāta Vēsture no laika, kad Livonijā izplatījās luteriskā ķecerība, līdz tā nodošanai Jēzus Sadraudzības tēviem. Dzimtenes kalendārs 1986.gadam. Sastādījis Pr. V.Kazimirs. [Stokholma]: Trīs rozes, [b.g.], 105.-122.lpp.

Dokumenti

 

HISTORIA.LV