Premonstrieši

- arī: norbertieši

- mūku ordenis
________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latviešu konversācijas vārdnīca. 17.sējums, 33838.-33839.sleja.

 

HISTORIA.LV