Latvijas Republikas Pilsoņu kongresa pirmajā sesijā
(1990.gada 30.aprīlī un 1.maijā) pieņemtie dokumenti.

30.04.1990. Latvijas Republikas Pilsoņu kongresa darbības pamatprincipi.

30.04.1990. Latvijas Republikas Pilsoņu kongresa lēmums par pasākumiem Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanai.

30.04.1990. Latvijas Republikas Pilsoņu kongresa lēmums par likumīgās valsts varas atjaunošanu Latvijas Republikas teritorijā.

30.04.1990. Latvijas Republikas Pilsoņu kongresa vēstījums pasaules tautām un valdībām.

30.04.1990. Latvijas Republikas Pilsoņu kongresa deklarācija par Latvijas Republikas likumu darbības atjaunošanu.

30.04. vai 01.05.1990. Latvijas Republikas Pilsoņu kongresa rezolūcija par LPSR Augstāko Padomi.

30.04. vai 01.05.1990. Latvijas Republikas Pilsoņu kongresa vēstījums Latvijas Republikas diplomātiskajām pārstāvniecībām Brīvajā pasaulē.

01.05.1990. Latvijas Republikas Pilsoņu kongresa aicinājums PSRS prezidentam, PSRS Tautas deputātu kongresam un PSRS Augstākajai Padomei.

HISTORIA.LV