Ozols Kārlis, diplomāts, Antona O. brālis, dz 7.5.1882 Veļķu pag. 1914 beidza Rīgas PI ar inž. technologa gradu. 1914-15 inž. Krievijas satiksmes M. 1915 Kaŗa M artilerijas pārvaldes komandēts uz ASV. 1918-20 publicēja New York Times u.c. laikrakstos daudz rakstu par Lju. 1919 ASV latv. kongresā Ņujorkā ievēlēts par pārstāvi Ljas delegācijā Parīzē. 1920 Ljas lietvedis Vašingtonā, noslēdza 1. palīdzības līgumu ar ASV. 1920 beigās iecelts par reevakuācijas kom. pr-di Maskavā, 1923-29 sūtnis Maskavā. Lasījis Londonā un Parīzē par starptautiskiem jautājumiem un 1934 iespiedis vairākus apcerējumus par Baltijas valstīm žurnālos Académie Diplomatique, International Affairs u.c. Krievu val. publicēja Latv. sūtņa atmiņas, kas izdotas ari latviski (Latvijai topot, 1935). 1941 deportēts uz Krieviju.

Latvju enciklopēdija. 2.sējums, 1821.lpp.

Ievietots: 22.01.2004.

HISTORIA.LV