Nāves sala, ap 2 km2 liels lēzens paaugstinājums Daugavas kr. krastā, Daugmales pag., 4 km r-os no Ikšķiles dzc. st. No r-iem, z. un a. šo salu ieslēdz Daugava, no d-iem maza Daugavas pieteka. Krievu armijai 1915 rudenī atkāpjoties no Kurz. un Zemg., dažas kaŗaspēka daļas bij palikušas Daugavas kr. krastā un ierakušās minētās pietekas līnijā. Šos ierakumus pakāpeniski paplašināja un izveidoja par stipru, 2 bat. lielam garnizonam piemērotu placdarmu, ko nosauca par Ikšķiles priekštilta nocietinājumu; abus Daugavas krastus savienoja ar pagaidu tiltu. Kopš 1916 marta šo nocietinājumu izveidošanai un aizstāvēšanai pievilka ari 2. Rīgas un 3. Kurz. latv. strēlnieku bat., kas tur palika līdz 1916 beigām. Lielo zaudējumu dēļ strēlnieki šo placdarmu nosauca par N. s-u. 2. bat. krita 30 un tika kontuzēti 43 kaŗavīri, bet 3. bat. kritušo, ievainoto un kontuzēto bij vairāk par 360. Pēc 1917 revolūcijas, sākoties vācu uzbrukumam Rīgai, 27.7. evakuēja N. s-u. Kritušajiem latv. strēlniekiem 27.7.1924 N. s-ā atklāja pieminekli, bet pēc kaŗa min. ģen. J. Baloža ierosinājuma ar Min. kabineta atvēlētiem līdzekļiem uzcēla N. s. mūzeju un ierīkoja dārzsaimniecību.

Latvju enciklopēdija. 2.sējums, 1770.-1771.lpp.

Ievietots: 21.01.2004.

HISTORIA.LV