Nameisis (13.gs.)

- avotos: Nameise, Nameyxe

- literatūrā arī: Nameitis, Namejs

- Tērvetes zemgaļu vecākais
___________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvijas padomju enciklopēdija. 7.sējums, 87. lpp.

Latvju enciklopēdija. 2.sējums, 1760.lpp.

HISTORIA.LV