Nacionāldemokrati, 1917-20 latv. polītiska partija, kas 24.6.1917 Maskavas konferencē pieņēma partijas programmu un ievēlēja izpildu komiteju: R. Lazdiņu, E. Blanku, J. Lapiņu, J. Akurateru, E. Ziemeli u.c. Programma paredzēja, ka Ljai jābūt demokratiskai republikai Krievijas federācijā ar vienpalātas saeimu. Latv. pagaidu nacionālā padomē 1917 nov. n-i piedalījās ar 2, bet Tautas pad. ar 6 pārstāvjiem. Tie bija J. Akuraters, A. Ķeniņš, J. Bankavs, K. Bļodnieks, K. Puriņš un K. Skalbe. 16.12.1918 n-i publicēja jaunu programmu, kuŗā deklarēja, ka Lja ir neatkarīga valsts Tautu sav-bā, un prasīja muižu sadalīšanu, jaunsaimniecību dibināšanu, baznīcas šķiršanu no valsts u.c. Partijas laikraksti: Dzimtenes Atbalss, Brīvā Latvija, Ljas Balss. 1920 n-i saplūda ar citām latv. centra partijām un Satversmes sap. vēlēšanās nepiedalījās.

Latvju enciklopēdija. 2.sējums, 1758.lpp.

Ievietots: 21.01.2004.

HISTORIA.LV