[..]

Meinards (ap 1130 vai 1134-1196) - pirmais zināmais vācu misionārs, vēlāk bīskaps (1186-1196) Līvzemē. Uzskata (Pabst 1847), ka Meinards kopā ar vācu tirgotājiem kā viņu priesteris un, iespējams, rakstvedis Līvzemi sāka apmeklēt jau ar 12.gs. 60.gadiem. Taču jaunākie pētījumi rāda, ka vācu tirgotāju aktivitāte austrumu virzienā droši pierādāma tikai ar 1182.gadu (Hellmann 1989, 19). Neskaidrs ir jautājums par Meinarda sociālo izcelšanos. Lībekas Arnolds (Arnoldi chronica 1978, 213) Meinardu dēvē par vir bonus - “labs vīrs”. Homines boni viduslaiku latīņu valodā apzīmē cilvēkus, kas drīkstējuši būt par lieciniekiem tiesas prāvās (Niermeyer 1984, 101). Varētu pieņemt, ka Meinards nācis no sabiedrības dižciltīgajām aprindām. Bez tuvāka pamatojuma pagaidām paliek hipotēze, ka Meinards cēlies no Brēmenes arhibīskapijas ministeriāliem (Angermann 1986, 4; Hellmann 1989, 18). Ministeriāli (vidusl. latīņu ministeriales) - sākotnēji parasti nebrīvi augsta feodāļa kalpotāji, kopš 11.-12.gs. arī zemeskungu vasaļi.

[..]
___________________________________________________________________

Mugurēvičs, Ē. Komentāri.Grāmatā: Indriķa hronika. Rīga: Zinātne, 1993. 333.-416.lpp.> 2.piezīme, 333.-334.lpp.

Ievietots: 07.01.2003.

HISTORIA.LV