Uzraksts Meinarda kapa plāksnē, kura atrodas pie viņa kapa Rīgas Doma baznīcā.

Latīņu oriģinālteksta kalums akmenī slikti saglabājies, tāpēc uzraksts restaurēts pēc dažāda laika norakstiem.
____________________________________________________________________________

 

hac sunt in fossa Meynardi presulis ossa

(nobis) primo fidem dedit annis quator idem

(actis) millenis, centenis nonaque genis

(annis cum) senis, hic ab hiis it ad ethera,

(IV idu)s mensis octobris
____________________________________________________________________________

Avots: Kučinskis, S.J. Svētais Meinards – Latvijas apustulis. – Rīga: Rīgas Romas Katoļu garīgais seminārs. 1993. 48 lpp.> 28. lpp.

Tulkojums latviešu valodā

Ievietots: 19.04.2001.

HISTORIA.LV