Dokumenti pie šķirkļa Meinards

Uzraksts Meinarda kapa plāksnē, kura atrodas pie viņa kapa Rīgas Doma baznīcā. (latīņu teksts) (tulkojums latviešu valodā)

 

 

 

 

HISTORIA.LV