Rīgas prefekta R.Stiglica rīkojums par 1918., 1922., 1923. un 1924.gadā dzimušo Latvijas pilsoņu iesaukšanu SS-brīvprātīgo leģionā.

[1943.gada 2.decembrī]
______________________________________________________________

Rīkojums

Pamatojoties uz Latviešu SS brīvprātīgo leģiona ģenerālinspektora š.g. 1.decembra rīkojuma 3.§ par 1918., 1922., 1323. un 1929.g. dzimušo Latvijas pilsoņu iesaukšanu SS brīvprātīgo leģionā, nosaku:

1.

Rīgā dzīvojošiem, augšminētos gados dzimušiem vīriešiem jāierodas uz pārbaudi iesaukšanas komisijā Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 99 (bij. Kara skolā), sākot ar š.g. 6.decembri.

2.

Derīguma pārbaudi iesaukšanai Latviešu SS brīvprātīgo leģionā sāks ar lielākos un kara saimniecībai svarīgākos uzņēmumos strādājošiem. Šeit uzņēmumiem, kuri pēc sevišķa aicinājuma jau ir iesnieguši Rīgas darba pārvaldei sarakstus par saviem iesaucamos gados strādājošiem vīriešiem, pārbaudes dienu un stundu paziņošu katram uzņēmumam tieši. Uzdodu šo uzņēmumu vadītājiem rūpēties, lai visi augšminētos gados dzimušie uzņēmumā strādājošie vīrieši ierastos uz pārbaudi norādītā laikā un kārtībā.

3.

Par pārējo augšminētos gados dzimušo vīriešu pārbaudes termiņiem sekos rīkojums laikrakstā.

Rīgā, 1943.g. 2.decembrī

Rīgas prefekts R.Stiglics

_____________________________________________________________

Avots: Siliņš, L. Nacistiskās Vācijas okupanti: Mūsu tautas lielās cerības un rūgtā vilšanās. Rīga: Fonds Latvijas Vēsture, 2001. 307 lpp.>58.-59.lpp.

Publicēts: Rīkojumu Vēstnesis. Nr.282, 1943., 3.decembrī.

Publicēts arī: Vēstures avoti. Latvijas Vēsture. 1998., Nr.2 (30), 71.-72.lpp.

Ievietots: 10.07.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV