Ādolfa Hitlera pavēle par Latviešu SS brīvprātīgo leģiona formēšanu
________________________________________________________________________________

Fīrera galvenajā mītnē, 10.2.1943.

Ādolfs Hitlers

Es pavēlu uzstādīt Latviešu SS - Brīvprātīgo Leģionu.

Vienības lielumu un veidu noteikt pēc rīcībā esošajiem latviešu vīriem.

Ā. Hitlers

________________________________________________________________________________

Avots: Nacistiskās Vācijas fīrera Ādolfa Hitlera 1943.gada 10.februāra pavēle par Latviešu SS brīvprātīgā leģiona formēšanu. Latvijas Vēsture. 1998., 2(30), 68.lpp.

Publicēts arī:

Latviešu kaŗavīrs Otrā pasaules kaŗa laikā: Dokumentu un atmiņu krājums. 3.sējums. Latviešu leģions. Red.: O.Freivalds. Västerås: Ziemeļblāzma, 1974. 34., 255.lpp.

Latviešu leģions. Varoņi, nacisti vai upuri? No Amerikas Savienoto Valstu Nacionālā arhīva kara noziegumu izmeklēšanas materiāliem 1945-1950. Sastādījis A.Ezergailis. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds. 1998. 10.lpp.

Vēstures avoti. Latvijas Vēsture. 1998., Nr.2 (30), 68.lpp.

Silgailis, A. Latviešu leģions. Dibināšana, formēšana un kauju gaitas Otrā pasaules kaŗā. Kopenhāgeba: Imanta, 1962. 340.llp.

Strods, H. Zem melnbrūnā zobena. Vācijas politika Latvijā 1939-1945. Rīga: Zvaigzne, 1994. 95.lpp.

Dokumenta teksts vācu valodā

Ievietots: 21.06.2001.

HISTORIA.LV