Dokumenti pie šķirkļa Latvieši vācu Gaisa spēku palīgdienestā

30.06.1944. Noteikumi par igauņu un latviešu Gaisa spēku palīgu kara palīgdienestu. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

24.07.1944. Okupētās Latvijas ģenerālkomisāra Otto Drekslera norādījumi Pašpārvaldes pirmajam ģenerāldirektoram Oskaram Dankeram izdot rīkojumu par latviešu jauniešu iesaukšanu Gaisa spēku palīgdienestā. (dokumenta tulkojums latviešu valodā)

 

 

 

HISTORIA.LV