Okupētās Latvijas ģenerālkomisāra Otto Drekslera norādījumi Pašpārvaldes pirmajam ģenerāldirektoram Oskaram Dankeram izdot rīkojumu par latviešu jauniešu iesaukšanu Gaisa spēku palīgdienestā.
__________________________________________________________________

Noraksts

Ģenerālkomisārs Rīgā
I Jaunatne

Rīgā, 1944.g.24.jūlijā.

Pirmam ģenerāldirektora kungam,
Rīgā

Attiecas uz: Latviešu jaunatnes kara dienests; Pirmā ģenerāldirektora rīkojuma izdošana.

 

Saskaņā ar: 10.4.44. rakstu.

Ar augšā pieminēto rakstu es Jūs lūdzu latviešu jaunatnes kara dienesta lietās izdot rīkojumu jaunatnes iesaistīšanai kara pienākumu izpildīšanā. Saziņā ar Okupēto austrumapgabalu reihsministru šāda rīkojuma izdošana tika atlikta un ievadīta jaunatnes iesaistīšana Gaisa Spēku Palīgdienestā uz brīvprātīgas pieteikšanās pamata.

Apstākļu maiņas dēļ jāizmanto visi zemes iedzīvotāju - arī jaunatnes - spēki dienesta vajadzībām. Tā gaisa spēku pieprasītie gaisa spēku palīgi nododami gaisa spēku rīcībā cik drīzi vien iespējams un nepieciešami vēl vairāk jauniešu citiem uzdevumiem, kā piemēram, civilai pretgaisa aizsardzībai, tādēļ saskaņā ar Augstāko SS- un Policijas priekšnieku Austrumzemē, obergrupenfīreru Jekelnu, uzdodu Jums nekavējoties izdot Jums toreiz iesniegto rīkojumu par jaunatnes iesaistīšanu kara pienākumu veikšanā un spert visus Jūsu rīcībā esošos soļus, lai nodrošinātu kara palīgdienestam nepieciešamo jauniešu skaitu. Kā gaisa spēku palīgi iesaistāmi visi 1927. un 1928. gados dzimušie, kuri nestrādā karam svarīgā rūpniecībā. Šie soļi prasa nekavējošu un neatliekamu rīcību.

Paraksts: Dr. Drekslers
(Dr. Drechsler)

_________________________________________________________________

Avots: Latviešu kaŗavīrs Otra pasaules kaŗa laikā: Dokumentu un atmiņu krājums. VII sējums. Red. V.Hāzners, A.J.Bērziņš. Lincoln: Daugavas vanagu Centrālā valde, 1979., 440 lpp.>114.-116.lpp.

Teksts vācu valodā: Turpat, 160.lpp.

Ievietots: 20.05.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

HISTORIA.LV