Kursels, Klauss

- vācu valodā: Kursell
____________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latviešu konversācijas vārdnīca. 10.sējums, 19039. sleja.

 

 

HISTORIA.LV