Klīve, Ādolfs (1888.-1974.)

- politiķis, Latviešu Zemnieku savienības priekšsēdētāja vietnieks, Latvijas Valsts bankas padomes priekšsēdētājs, viens no Latvijas Centrālās Padomes dibinātājiem.
_________________________________________________________________

Memuāri:

Klīve, Ā. Latviešu politiskie centieni vācu okupācijas laikā. Latvijas Arhīvi. 1996., Nr.1./2. 81.-88.lpp.

 

HISTORIA.LV