Ka

Kalniņš, Brūno (politiķis, vadošs LSDSP darbinieks)
Kalpaka bataljons - skatīt
Latviešu atsevišķais bataljons
Kalpaks, Oskars
(pulkvedis, Latviešu atsevišķā bataljona komandieris)
Kardisas miera līgums
(1661.gada 21.jūnijā un 1.jūlijā)
Kaupo
(Turaidas novada lībiešu vecākais) 

 

 

 

HISTORIA.LV