Ju

Jugingena žēlastība (Vācu ordeņa piešķirta privilēģija vasaļiem Livonijā)

 

 

 

 

 

HISTORIA.LV