Je

Jelgavas pils
Jersika
(valstisks veidojums Austrumlatvij‚ 12.-13.gs.)

 

 

 

HISTORIA.LV