Jaunā Latvija (10.03.1944.)

- Latvijas Centrālās Padomes nelegāls izdevums
_______________________________________________________________________________

 

Jaunās Latvijas izdošana tiek saistīta ar Latvijas Centrālās Padomes (turpmāk - LCP) Ārlietu un Informācijas komisiju darbību. Kā tās izdošanas iniciatori tiek minēti LCP priekšsēdētājs Konstantīns Čakste un LCP loceklis Fēlikss Cielēns. Laikraksta pirmais un, domājams, arī vienīgais numurs (literatūrā atrodamais apgalvojums, ka iznākuši divi numuri, līdz šim nav guvis nekādu apstiprinājumu) iznāca 1944. 10.martā.

Laikrakstu ar pavairojamo iekārtu Jelgavā 1000 eksemplāros iespieda Lauksaimniecības akadēmijas docents V.Eihe, viņa dzīvesbiedre A.Eihe un asistents H.Zeltiņš.

Laikraksts sastāvēja no divām lapaspusēm, kurās bija sniegtas ziņas par starptautisko stāvokli, kā arī izklāstītas Latvijas tālākās politiskās attīstības vadlīnijas LCP skatījumā.

Literatūra:

Neiburgs, U. Latviešu nacionālās pretošanās kustības preses izdevumi Latvijā vācu okupācijas laikā. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. 2000. 54.sēj. 1/2, 43.-58.lpp.

 

Ievietots: 11.05.2001., materiāls sagatavots ar Latviešu fonda atbalstu

HISTORIA.LV