Inflantija

- poliski: Inflanty

- Pārdaugavas hercogistes poļu daļa, vēlāk Latgales apzīmējums
____________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvijas padomju enciklopēdija. 4.sējums, 274.lpp.

Latvijas PSR mazā enciklopēdija. 1.sējums, 659.lpp.

 

HISTORIA.LV