Gaujas koridors

- Livonijas oredeņa zemju josla Gaujas basaina vidustecē, pa kuru gāja Rīgas-Pleskavas tirdzniecības maģestrāles svarīgākie maršruti
________________________________________________________________________

Literatūra:

Скутанс, Г. Гауйский коридор: северо-восточное направление Рижских торговых связей в XII- XVI веках. Староладожский сборник: Научное издание. Выпуск 4. Санкт-Петербург; Старая Ладога: Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник, 2001. Ст. 48-56.

 

HISTORIA.LV