Fabrīcijs, Dionīsijs

- latīniski: Fabricius
__________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latviešu konversācijas vārdnīca. 4.sējums, 8177-8178.sleja.

 

 

HISTORIA.LV