Dzimtbūšana
___________________________________________________________________

Informācija citās enciklopēdijās:

Latviešu konversācijas vārdnīca. 4.sējums, 6394-6406.sleja.

 

 

HISTORIA.LV