Dišlers Kārlis, tiesībnieks, iepriekšējā [Dišlera Ernesta] brālis, dz. 20.1.1878 Gaiķos. 1910 beidzis Pēterburgas U, atstāts zinātniskai darbībai publiskās tbās, 1917-20 Omskas PI doc., 1920 LU doc. valsts tbās, 1931 Dr. iur. un prof. Vairākkārt juridiskās fak. dekāns un sekretārs, Tieslietu M Vēstneša un LKV red., 1925-28 Saeimas loc. demokratiskā centra frakcijā. 1941 deportēts uz Krieviju. Sarakstījis: Anglijas parlamenta vēsture, Ljas valsts varas organi, Demokratiskas valsts iekārtas pamati u.c. Centies tiesiski pamatot 15.5.1934 apvērsumu. Ar vārdu K. Galdnieks sacerējis stāstus un tēlojumus un izdevis dzejoļu krājumu Velgansārtie mirkļi (1905).

Latvju enciklopēdija. 1.sējums, 497.lpp.

Ievietots: 27.01.2004.

HISTORIA.LV