Biļķins, Vilis (06.07.1887.–14.07.1974.)

- latviešu vēsturnieks
_______________________________________________________________

Bibliogrāfija:

Biļķins, V. Zemgaliešu brīvības cīņas. Otrs papildināts izdevums. Minneapolisa: Sēļzemnieka apgāds, 1973. 256.lpp.

Biļķins, V. Sēlija un Dienvidkursa. Minneapolisa: Sēļzemnieka apgāds, 19992. 221.lpp.

Informācija citās enciklopēdijās:

Latvju enciklopēdija. 1.sējums, 269.lpp. 

Latvju enciklopēdija 1962-1982. 1.sējums, 192.lpp.

HISTORIA.LV