Preses materiāli pie šķirkļa Baltijas landesvērs

Rīgas “atsvabināšanas” ainas”. Tautas Balss. (Valka) 1919., 22. jūnijā.

 

 

 

 

HISTORIA.LV